สอบอบต.ถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน 2556

Posted by | 07:39
องค์การบริหารส่วนตำบลถํ้าลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จึงขอประกาศสอบแข่งขันเพื่...

เทศบาลวังน้ำเย็นเปิดสอบครูผู้ช่วยปี2556

Posted by | 08:24
เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น อำเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้...